Xu hướng của khách hàng với du lịch Việt Nam năm 2021

Tất cả các ngành, gồm du lịch Việt Nam, đang trong gia đoạn phục hồi. Đâu là những điều khách hàng mong muốn đối với du lịch trong nước năm 2021?