What is Data entry? Nhập liệu là gì? Đem lại những lợi ích gì?

Với tốc độ phát triển công nghệ, data entry ngày càng xuất hiện nhiều ở các doanh nghiệp. Vậy ý nghĩa đem lại của nhập liệu là gì?