Thương trường muôn mặt Facebook đang dần bóp nghẹn đối thủ

Đây là điều đã được công bố trong biên bản bản điều tra về độc quyền của Quốc hội Mỹ đối với các ông lớn về công nghệ Facebook. Sau quá trình hơn một năm điều tra và điều trần, Ủy ban Chống độc quyền của Hạ viện Mỹ đã hoàn thành và công bố … Continue reading Thương trường muôn mặt Facebook đang dần bóp nghẹn đối thủ