Tăng vượt bậc tới 480% của cổ phiếu Koss nhờ giao dịch trực tuyến

Khi thị trường đang khá mất ổn dịnh, cổ phiếu Koss “lội ngược dòng” tăng đáng kể, nhờ tích cực thúc đẩy kinh doanh giao dịch trực tuyến.