Salesforce “vung” 28 tỉ đô la Mỹ đón phần mềm Slack “về đội”

Điều gì khiến Salesforce quyết định “chơi lớn” khi thầu lại Slack với giá 28 tỉ USD? Slack và Salesforce được gì từ đối phương?