Phần mềm edit video nào được sử dụng nhiều nhất hiện nay ?

Ngày nay công việc chỉnh sửa video đòi hỏi một phần mềm edit video ưu việt để phục vụ cái editor. Tuy nhiên, giữa một ma trận các phần mềm ứng dụng edit video như hiện nay thì việc tìm một phàn mềm thích hợp như mò kim đáy bể.