NAKD dần lấy lại phong độ giữ mục tiêu giá cổ phiếu 1 đô la

Giá cổ phiếu thương hiệu NAKD dần phục hồi lại sau thời gian trượt dốc, nay đang đi lại vào quỹ đạo tuân thủ ở mức 1 USD.