Microsoft Teams cho phép Outlook trực tiếp kéo và thả tập tin

Tính năng mới từ Microsoft Teams nhận tập tin được kéo và thả từ trực tiếp từ Outlook, giúp công việc được giải quyết nhanh chóng dễ dàng hơn.