Marketing concept và Selling concept- Những khái niệm cơ bản

Marketing concept và selling concept là một trong những thuật ngữ mới nổi trong thời gian gần đây và gây sự khó hiểu đối với nhiều người. Một phần của sự khó khăn trong quá trình hiểu và phân biệt 2 từ này đó là do sự liên quan với nhau giữa chúng. Tuy nhiên, … Continue reading Marketing concept và Selling concept- Những khái niệm cơ bản