Kuaishou IPO với mức chi khủng hơn 7 tỉ, tiếp nối theo bước Uber

Nhà điều hành dịch vụ video Kuaishou Technology tích cực gom mức Kuaishou IPO cao ngất từ thời Uber, lên tới 7.2 đô la Singapore.