IVR là gì? Công nghệ điều phối cuộc gọi | Dịch vụ Call Center Chuyên Nghiệp

Trong các hình thức liên lạc giữa doanh ngiệp và khách hàng, tiêu biểu có hệ thống IVR. Vậy IVR là gì? Các công ty được gì khi ứng dụng IVR?