Insight là gì? Yếu tố nào liên quan trực tiếp đến insight?

Một kế hoạch marketing hiệu quả cần biết đến hình thức customer insights. Vậy insight là gì? Bạn có biết các yếu tố ảnh hưởng đến insight?