Inbound marketing và outbound marketing khác nhau thế nào?

Trong các cách marketing, inbound marketing và outbound marketing được coi là “đối thủ”. Vậy sử dụng inbound marketing và outbound marketing thế nào hợp lý?