Google Drive File Stream đổi tên trên máy tính bàn và hỗ trợ dòng Mac M1

Để thể hiện đúng tính năng, mới đây nhất Google Drive File Stream đổi tên hãng thành “Google Drive cho máy tính bàn”, đồng thời hỗ dòng Mac M1 của Apple.