Giá xăng dầu hôm nay giảm bất ngờ do ảnh hưởng dịch covid-19

Tình hình dịch covid-19 căng thẳng khiến nhiều ngành nghề gặp bất lợi, trong đó có thể kể đến sự ảnh hưởng của giá xăng dầu hôm nay.