Giá gas hôm nay trên thế giới đối lập với trong nước

Cập nhật tình hình giá gas hôm nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam có phần gia tăng. Chi tiết hơn về giá gas tại bài viết này.