Flash Player “nhường ngôi” cho HTML5 đồng hành cùng Adobe

HTML5 được Adobe “nhen nhóm” từ lâu, đợi hoàn chỉnh sẽ trình làng. Và 2020 Adobe chính thức tạm biệt Flash Player và tung ra HTML5.