First Call Resolution? Vấn đề được giải quyết trong cuộc gọi đầu tiên là gì?

Có nhiều cách liên lạc giữa doanh nghiệp và khách hàng, First Call Resolution là một trong số đó. Cùng tìm hiểu hình thức này hoạt động như thế nào.