Digital Marketing là gì? Digital marketing bạn làm đã hiệu quả?

Với nghề marketing thì phương pháp digital marketing ngày càng phổ biến. Digital marketing là gì? Các công cụ và cách thức làm digital marketing?