COO là gì ? Vị trí của một COO trong doanh nghiệp là gì ?

Vị trí COO là gì ? Trong một tập đoàn có rất nhiều cá nhan giữ những vị trí quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Tuy nhiên mọi người chỉ chăm chăm đến vị trí CEO mà bỏ quên những vị trí quan trọng khác. Nó có đóng góp gì cho … Continue reading COO là gì ? Vị trí của một COO trong doanh nghiệp là gì ?