Content marketing là gì? Các yếu tố trong content marketing bạn biết?

Chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua cụm từ content marketing trong ngành marketing rồi. Các marketer định nghĩa content marketing là gì? Có bao nhiêu hình thức trong content marketing? “Nguồn lợi” mà bạn thu lại được từ content marketing? Qua bài viết này bạn sẽ được “vỡ lẽ” ra những điều trên về content marketing.