Contact Center là gì? Xây dựng và triển khai contact center như thế nào?

Contact center góp phần tạo dựng khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng giúp doanh nghiệp chuyển đổi. Vậy Contact Center là gì?