Concept là gì? Ngành nghề của bạn theo concept nào?

Concept là từ chuyên dùng trong thiết kế, được ứng dụng trong nhiều ngành nghề. Vậy concept là gì? Lĩnh vực nào sẽ xuất hiện concept?