Cổ phiếu Gamestop vượt mức 150 USD/cổ phiếu nhờ lượt giao dịch khủng

Gần đây nhất các chuyên gia phân tích và công chúng bất ngờ với sự tăng đáng nể của cổ phiếu Gamestop. Cùng tìm hiểu cụ thể mức tăng này và nguyên nhân.