Cổ phiếu Apple trở lại đường đua nhờ quyết tâm nâng mục tiêu tại Street

“Nhà Táo” gần đây đã có bước tiến tích cực trong việc phục hồi, thậm chí có phần phát triển vượt trội giá trị cổ phiếu Apple.