Chuyện không tưởng: Hyundai và Kia chiếm lĩnh đất Mỹ năm 2020!

Năm 2020 ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng, kể cả xe hơi. Vậy mà 2 “ông lớn” Hyundai và Kia vẫn “ung dung” phát triển vượt trội, đặc biệt hơn là tại Mỹ.