Chỉ vì làm vỡ kính xe, anh Tây viết thư xin lỗi bằng Google Dịch

Nếu là bạn sẽ làm gì trong trường hợp này, một anh Tây hết sức đáng yêu, cố gắng viết lá thư xin lỗi bằng google dịch chỉ vì lỡ làm vỡ kính xe của hàng xóm. Đây là câu chuyện thật sự đáng yêu và thông qua câu chuyện này mong rằng sẽ giúp … Continue reading Chỉ vì làm vỡ kính xe, anh Tây viết thư xin lỗi bằng Google Dịch