Call Center là gì? Triển khai Call Center cần biết những gì?

Bài viết cung cấp thông tin về Call Center là gì? Các thuật ngữ trong call center? Qui trình hoạt động và lợi ích khi áp dụng call center?