BOD là gì? BOD đóng góp cho doanh nghiệp những “thành tựu” gì?

Trong một tổ chức, BOD được xem như “đầu tàu”. Thực chất BOD là gì mà quyền lực như vậy? BOD làm những gì để “chèo lái” doanh nghiệp?