Auto Dialer là gì. Dịch vụ auto Dialer. Auto Dialer For Telemarketing

Có nhiều hình thức tiếp cận khách hàng qua điện, Auto Dialer là một trong số đó. Vậy Auto Dialer là gì? Cách áp dụng Auto Dialer trong doanh nghiệp?