VOIP Là gì? Cơ chế hoạt động của VOIP

VoIP là gì? Chính là gọi điện qua internet, hiện và đang dần phổ biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực đời sống.