Trợ lí ảo Siri chuẩn bị nói tiếng Việt?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Trợ lí ảo Siri chuẩn bị nói tiếng Việt

Trợ lí ảo Siri chuẩn bị nói tiếng Việt?

Trước thông tin phiên bản IOS14 đang được phổ cập rầm rộ thì từ phía Apple các động thái mở rộng tính năng trợ lý ảo cho người dùng iPhone vừa được hé lộ, Siri có thể giao tiếp đa ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt!

Trợ lí ảo Siri chuẩn bị nói tiếng Việt
Mô tả về Siri đang trong quá trình mở rộng tính năng đa ngôn ngữ

Apple đang tuyển dụng nhân viên thông thạo các ngôn ngữ

Cụ thể của thông tin này là do động tĩnh từ phía văn phòng Apple tại Cork, quốc gia Ireland đang tuyển dụng số lượng lớn nhân sự thông thạo đa ngôn ngữ bao gồm: tiếng Ukraina, Hungary, Slovakia, Flemish, Croatia… và tất nhiên là có tiếng Việt trong phần tuyển dụng. Khả năng lớn nhấn của vấn đề này là để cập nhật hỗ trợ nền tảng đa ngôn ngữ cho Siri đang được âm thầm hoàn thiện.

Điều gì thuyết phục cho vấn đề ” Trợ lí ảo Siri chuẩn bị nói tiếng Việt”

Trong phần mô tả công việc của nhóm chuyên gia ngôn ngữ này có đoạn “làm việc cho Apple sẽ phải lắng nghe ngôn ngữ và ghi chép thông tin các cuộc hội thoại – giao tiếp của Siri để đánh giá phản hồi người dùng của Siri”

Về việc hỗ trợ đa ngôn ngữ của Siri chỉ mới là giả định, nhưng điều có thể dễ thấy nhất có lẽ là những ngôn ngữ này có thể được tích hợp vào ứng dụng dịch được phát hành kèm theo IOS14 vừa được cập nhật mới đây!

MC Chung

Booking.com
Klook.com
Booking.com