Top 10 The Face Thien Tu 2020

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

The face Thien tu Banner

Top 10 The Face Thien Tu 2020

Top 10 The Face Thien Tu 2020
Top 10 The Face Thien Tu 2020

Congratulations to our Top 10 The Face Thien Tu ! (Những con số dưới đây chỉ mang tính tượng trưng không mang tính chất xếp hạng)

Thể lệ của vòng bán kết như sau:

Tại đây hình ảnh của 10 bạn tham gia cuộc thi sẽ được sử dụng nhằm mục đích bầu chọn ra 3 bạn thắng cuộc để bước tiếp vào vòng chung kết.
Thể lệ bầu chọn bán kết: Kết quả của vòng bán kết này sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu bầu google form ( Chỉ CBCNV của TTU mới được tham gia bầu chọn)

Thời gian của cuộc bình chọn: từ 20:00 14/10/2020 đến 19:00 18/10/2020

Chú ý : Mỗi một nhân viên chỉ có thể bầu chọn cho một thí sinh mà bạn cảm thấy yêu thích nhất.

Sau đây là phần dự thi của các thí sinh

1. Pham Thi Le Hao
1. Pham Thi Le Hao
2. Huynh Thi Dieu Hoa
2. Huynh Thi Dieu Hoa
3. Nguyen Do Ngoc Quynh
3. Nguyen Do Ngoc Quynh
4. Dinh Pham Minh Thu
5. Le Vy
6. Tran Thi My Thu
6. Tran Thi My Thu
7. Vân Võ Kim
7. Vân Võ Kim
8. Duong Truc Mai
8. Duong Truc Mai
9. Le Ho Phuong Trinh
9. Le Ho Phuong Trinh
10. Tran Thanh Thao
10. Tran Thanh Thao

MC Kiet

Booking.com
Klook.com
Booking.com