Telemarketing Call Centers giúp doanh nghiệp tăng doanh thu như thế nào?

Telemarketing Call Centers là gì mà ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng? Lợi ích mà Telemarketing Call Centers đem lại?