Stakeholder là gì? Stakeholder liên quan đến những ai?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Một số thuật ngữ trong kinh doanh nói về sự cộng tác, và stakeholder hay được nhắc đến. Vậy stakeholder là gì, nhân vật nào có liên hệ với cụm từ này?

Stakeholder là gì

1. Stakeholder là gì? Khái niệm không phải ai cũng biết

Stakeholder là gì
Tổng quan về stakeholder

Trong tiếng Việt, stakeholder là các bên liên quan, có tầm ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty. Những nhân tố này có thể đến từ cả ngoài và trong công ty, với cùng mục đích đẩy mạnh sự phát triển của tổ chức. Cổ đông, nhân viên, khách hàng,… là thành phần trong các bên liên quan. Nhưng ngược stakeholder không chỉ riêng đặc thù cho thành phần nào nói trên, mà doanh nghiệp đó sẽ “chia đều” hoạt động với các bên liên quan.

Stakeholder có thể là cá nhân, nhóm và tổ chức. Tùy vào mức độ ảnh hưởng tới công việc chung mà họ sẽ là bên liên quan chính hoặc bên liên quan phụ. Đây cũng là điều quyết định quyền lực của họ mỗi khi hợp tác.

2. Nhận dạng các Stakeholder:

stakeholder là gì
Ai được xem là stakeholder?

Sau khi biết stakeholder là gì, tiếp theo cùng tìm hiểu họ là những ai. Muốn không bị nhầm lẫn và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, cần xác định đúng các bên liên quan để có sự chọn lựa hợp tác ăn ý nhất. Một số stakeholder điển hình:

 • Lãnh đạo/người đứng đầu/chịu trách nhiệm dự án
 • Cấp bậc quản lý
 • Các nhân tố trong tổ dự án
 • Khách hàng
 • Quản lý tài nguyên dự án
 • Quản lý dây chuyền dự án
 • Người sử dụng dự án
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm
 • Bên chịu sự ảnh hưởng khi kế hoạch đang diễn ra
 • Bên chịu sự ảnh hưởng khi kế hoạch kết thúc
 • Nhà thầu phụ
 • Tư vấn cho kế hoạch
 • Bên cung cấp
 • Công đoàn, giới truyền thông, và các bên có ảnh hưởng khác.

3. Stakeholder giữ vai trò như thế nào?

stakeholder là gì
Trách nhiệm của các stakeholder

Vai trò của stakeholder được xác định bằng sự tham gia của giám đốc quản lý dự án và những bên liên quan khác. Khi hợp tác, các stakeholder sẽ hoạch định và kiểm soát kế hoạch bằng nhiệm vụ chính như:

_ Thiết lập điều lệ dự án cũng như thông báo phạm vi dự án

_ Đề ra kế hoạch quản lý/ kiểm soát dự án

_ Mọi sự điều chỉnh của kế hoạch đều thông qua Ban Kiểm Soát Thay Đổi – Change Control Board (CCB)

_ Phân rõ những quy định bắt buộc giữa các bên, cũng như đặt ra những tình huống cùng xử lý

_ Làm rõ mục tiêu hướng đến, và những yêu cầu đưa ra

_ Chuẩn bị tốt trước trong mọi vấn đề.

FYI là gì? Trường hợp nào FYI có thể xuất hiện?

Cre là gì? Viết tắt của từ nào? Các ý nghĩa xung quanh cre?

Căn hộ dịch vụ là gì? Sinh lãi lớn lên đến 10% một năm

MC Nghi

Booking.com
Klook.com
Booking.com