Referral là gì? Được gì khi tham gia Referral?

Với riêng marketing online, thuật ngữ Referral đã khá thông dụng. Nhưng người ngoài ngành vẫn chưa hiểu hết Referral là gì? Và lợi ích của Referral là gì?