Nếu bạn đang sử dụng iOS14 không nên bỏ lỡ bài viết này

Nếu bạn đang sử dụng iOS14 thì không ít nhiều bạn có lẽ đã biết iOS14 cho phép người dùng có thể tùy biến màn hình chứ. Nhưng cách làm như thế nào nhỉ? Từ khi bản cập nhật iOS14 được công bố, những nâng cấp về hiệu năng và bảo mật đã khiến cộng … Continue reading Nếu bạn đang sử dụng iOS14 không nên bỏ lỡ bài viết này