Microsoft Store chính thức “chia tay” ứng dụng Office Lens

Nhiều người đã quen thuộc với ứng dụng Office Lens. Mới đây, thông tin ứng dụng này sẽ không được tiếp tục hỗ trợ trong Microsoft Store gây bất ngờ.