Khác nhau của công nghệ Multi-channel và Omni-channel trong Contact Center

Multi-channel và Omni-channel đang rất phổ biến tại các doanh nghiệp, để việc chăm sóc khách hàng được chất lượng hơn. Cùng tìm hiểu về hai công nghệ này.