Hướng dẫn cách tạo Facebook Avatar phiên bản hoạt hình

Người dùng FB Việt Nam nay đã có thể tạo ra phiên bản avatar 3D của chính mình trên Facebook. Điều này đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.