DM là gì? “Muôn mặt” nghĩa của DM

Trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, thể thao, y tế, … đều có “bóng dáng” của từ DM. Vậy DM là gì? DM có 1 hay nhiều nghĩa, và các nghĩa đó của DM là gì?