Dịch vụ Telesales là gì? What is telesales Service

Nhiều người đã nghe đến Telesales, vậy giá trị thực sự của dịch vụ Telesales là gì? Dịch vụ này đem lại lợi ích gì cho công ty?