Cookie là gì? Trình duyệt của bạn được gì từ việc “ăn bánh”?

Muốn lưu trạng thái đăng nhập khi truy cập vào trang web cần đến công cụ Cookie, bạn đã biết điều này chưa? Lưu ý gì khi dùng Cookie là gì?