Cổ phiếu BlackBerry leo thang nhanh như chớp nhờ đâu?

Việc cổ phiếu BlackBerry tăng vọt gần đây gây bất ngờ trên thị trường. Các chuyên gia đã có những phân tích về việc này.