CMD là gì? Cách khởi động và một số lệnh thường thấy trong CMD

Khi muốn chạy các lệnh trong Windows mà không cần tốn nhiều bước, ta dùng ứng dụng CMD. Vậy cách hoạt động của CMD là gì? CMD có những lệnh phổ biến nào?