Auto Call là gì. Dịch vụ auto call. Auto call For Telemarketing

Có nhiều hình thức tiếp cận khách hàng qua điện, Auto Call là một trong số đó. Vậy Auto Call là gì? Cách áp dụng Auto Call trong doanh nghiệp?