AHT là gì? Tính AHT như thế nào cho đúng!

Trong các cuộc gọi giữa công ty và khách hàng, AHT nên được chú trọng. Vậy AHT là gì và cách vận hành hiệu quả phương pháp này?